Tæt på

Tilbage

Coronavirus og hvad forsikringen dækker

30-10-2020

Rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet ændres løbende. Vi anbefaler derfor, at du holder dig orienteret på um.dk, da situationen hurtigt kan ændre sig.

Vores anbefaling er, at du ikke rejser til lande, hvor UM fraråder ikke nødvendige rejser til (orange lande). Dette gør vi bl.a. fordi vores muligheder for at hjælpe dig i de hårdest ramte områder kan være meget begrænsede. Vi kan ikke garantere assistance, hvis der fx er brug for at blive hjemtransporteret eller henvist til hospital/læge, idet der er ekstraordinært stort pres på sundhedssystemer og transportsektoren i mange lande, hvor lufthavne og landegrænser også kan være lukkede.

Afbestilling – rejser du selv har arrangeret
Afbestillingsforsikringen gælder som udgangspunkt ved akut opstået sygdom eller død før afrejse, - men har du en rejseforsikring hos Vestjylland Forsikring, er du ekstraordinært dækket ved afbestilling af rejser til udlandet i forbindelse med Corona-virus (Covid-19).

Den ekstraordinære dækning af afbestilling pga. Corona-virus gælder for alle rejser der er købt før 11. marts 2020, - til senere afholdelse, f.eks., sommerferie eller efterårsferie. ​

Du er dækket for afbestilling af rejser til de lande og områder, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til (orange) og alle rejser til (rød).

Det er en forudsætning for dækning, at det land eller område der er købt rejse til, på købstidspunktet ikke var frarådet indrejse af Udenrigsministeriet.

Retten til at benytte denne ekstraordinære afbestilling gælder, så længe Udenrigsministeriet fraråder rejser til de pågældende lande, og der er 14 dage eller mindre til din rejse.

Ønsker du at afbestille din rejse, skal du kontakte dit rejsebureau eller flyselskab. Udgifter, som ikke refunderes af rejsebureau eller flyselskab, kan søges refunderet under din afbestillingsforsikring her, når der er 14 dage eller mindre til din rejse.

Ekspeditionstid for anmeldte skader
Vi får rigtig mange anmeldelser i øjeblikket, og vores ekspeditionstid kan derfor være længere end normalt. Vi håber på din forståelse i denne ekstraordinære situation.

Vi opfordrer til, at du følger myndighedernes anvisninger og holder dig opdateret om situationen.

Andre relevante links:

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på 96 94 96 94

Mest stillede

Spørgsmål

Hvis du bliver testet positiv for COVID-19 dækker forsikringen på samme måde som ved anden type sygdom dvs. bl.a. udgifter til lægebehandling og feriekompensation. Hvis du havde symptomerne allerede inden afrejse, er der ikke tale om akut opstået sygdom og forsikringen yder derfor ikke dækning.

Hvis myndighederne i det land du rejser i kræver, at du skal i karantæne, hvor du ikke selv er syg, er udgifter til fx indkvartering, ny hjemrejse, feriekompensation mv., ikke dækket af forsikringen.

Forsikringen dækker udgifter til en COVID-19 test, hvis du har symptomer. Hvis testen alene foretages på opfordring fra myndigheder, flyselskaber eller lignende, er udgiften ikke dækket af forsikringen.

Har du købt en pakkerejse hos et rejsebureau, er det i henhold til Lov om Pakkerejser dit rejsebureau, der skal dække, hvis du ønsker at afbestille rejsen som følge af, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser i øjeblikket. Du bør derfor kontakte dit rejsebureau, hvis du ønsker at afbestille rejsen. Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt tidligst kan afbestille rejsen hos rejsebureauet 14 dage før afrejsen.

Aflyser flyselskabet din rejse, har du ret til at få dine penge retur eller få om-booket din rejse. Flyselskabet kan også tilbyde dig en voucher eller et gavekort, men du har ret til at sige nej og få dine penge tilbage. Refundering af andre udgifter, som du har haft i forbindelse med rejsen, skal du søge om direkte hos udbyderen f.eks. hotellet eller billeje. Har du kontaktet din rejseudbyder eller flyselskab og fået afslag på om-booking eller refusion, skal du bede om at få det dokumenteret på skrift. Det gælder også, hvis du evt. kun har fået delvis refusion. Herefter kan du anmelde skaden til os. Dokumentationen skal du sende sammen med skadeanmeldelsen.

Refusion af feriebolig, hotel, mobilhome, camping, billeje, m.v. afhænger af de betingelser de enkelte ydelser er købt under. Du skal i første omgang kontakte udbyderen for at få refusion af det du har indbetalt. Har du kontaktet udbyder og fået afslag på refusion, skal du bede om at få det dokumenteret på skrift. Det gælder også, hvis du evt. kun har fået delvis refusion. Herefter kan du anmelde skaden til os. Dokumentationen skal du sende sammen med skadeanmeldelsen. Har du betalt depositum, og er i tvivl om du skal betale restbeløbet, bedes du kontakte os. Vent gerne til der er 3-4 dage til betalingsfristen, så kan vi hjælpe med at vurdere hvad der er bedst i din situation, - om du skal betale resten, eller afbestille din rejse. VIGTIGT: Dette gælder ikke hvis restbeløbet vedrører en pakkerejse, - kontakt i stedet din rejsearrangør.

Nej, dette dækker vi ikke. Det er et krav at Udenrigsministeriet fraråder rejser for at den kan afbestilles.

Dækningen på rejseforsikringen ophører ved hjemkomst, og der er derfor ikke dækning for udgifter efter hjemkomst.

De lokale myndigheder tager over, så snart der er mistanke om, at man er smittet, eller man testes positiv på samme måde som i Danmark. Vores døgnåbne alarm kan fortsat hjælpe med nogle ting, men vær opmærksom på at alarmens henvisningsmuligheder til læger og mere begrænsede end normalt, da alarmen ingen indflydelse har på hvilke hospitaler, der dedikeres til karantæneramte, smittede og/eller behandlingskrævende. Vi dækker ikke udgifter til ophold, forplejning og transport, hvis du bliver sat i karantæne, imens du er ude og rejse. Vi dækker dog udgifter relateret til medicinsk kontrol og behandling i forbindelse med karantænen fx hvis det kræver special transport at komme til og fra kontrol.

Går du glip af din planlagte hjemrejse grundet karantæne, udløses ”Forsinket fremmøde”-dækningen ekstraordinært, og vi dækker merudgifter til ophold, forplejning og indhentning af ny rejserute. Du skal altid kontakte dit rejsebureau eller flyselskab for ombooking i første omgang.

Du er berettiget til feriekompensation, hvis du har været syg på din ferie. Dette gøres fx ved en lægeerklæring eller dokumentation fra hospitalet. Hvis du afbryder din ferie i forlængelse af Udenrigsministeriets ændrede rejsevejledninger, er du ikke berettiget til feriekompensation.

Ifølge Udenrigsministeriet kan du blive i det aktuelle område frem til oprindelig hjemrejse, selv om rejsevejledningen skulle ændres under rejsen pga. stigning i smittetrykket. Ændres situation så voldsomt, at Udenrigsministeriet anbefaler evakuering, dækker forsikringen ekstraudgifter forbundet hermed – det er en forudsætning af landet/destinationen var grønt eller gult ved udrejse.

Vi anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledning. Rejseforsikringen dækker fortsat, hvis du er gået imod Udenrigsministeriets rejsevejledning på afrejsetidspunktet. I dette tilfælde dækker den som normalt, bortset fra udgifter forbundet med evakuering. Er du rejst ind i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser eller fraråder alle rejser, kan vores muligheder for at hjælpe dig, i tilfælde af at du har brug for det, være meget begrænsede, idet der er ekstraordinært stort pres på særligt sundhedssystemer og transportsektoren i hele verden.

Forsikringen dækker desværre ikke, hvis dit rejsebureau eller flyselskab går konkurs, hverken før eller imens du er afsted. Vi henviser derfor til Rejsegarantifonden for information. Er det dit flyselskab, som går konkurs og har du købt en pakkerejse, skal du kontakte dit rejsebureau for information.