Tæt på

Tilbage

Coronavirus og hvad forsikringen dækker

13-04-2021

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med rejse.

Regeringen er netop kommet med en aftale omkring en gradvis genåbning for rejseaktiviteter. Rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet ændres løbende. Det er derfor vigtigt, at du holder dig orienteret på um.dk, da situationen hurtigt kan ændre sig, - det har nemlig betydning for, hvordan du er dækket af din rejseforsikring.

Forholdene kan hurtigt ændre sig ude i verden. Derfor kan vores muligheder for at hjælpe dig være meget begrænsede, 
da der i mange lande kan være ekstraordinært stort pres på sundhedssystemer og transportsektorer.

Anmeldelse af skader og ansøgning om refundering af udgifter på afbestillingsforsikringen kan ske her, når der er 14 dage eller mindre til din rejse.

Vi opfordrer til, at du følger myndighedernes anvisninger og holder dig opdateret om situationen.

Andre relevante links:

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på 96 94 96 94

Mest stillede

Spørgsmål

Aflyses din rejse eller nægtes du adgang til fx fly eller indrejse til ferielandet, fordi du ikke har det nødvendige Coronapas, eller er blevet vaccineret, giver dette desværre ikke ret til, at få rejsen dækket af afbestillingsforsikringen. Udgift til Coronapas eller vaccinering dækkes heller ikke.

Afbestillingsforsikringen dækker i tilfælde af akut opstået sygdom herunder også COVID-19.

Vi dækker ikke afbestilling af din rejse i dette tilfælde, og vi anbefaler derfor, at du kontakter dit rejsebureau eller flyselskab for refundering. Det samme gælder hvis der er tale om leje af feriebolig, hotel, mobilhome eller lignende. Hvis du bliver syg eller kommer til skade inden afrejse, dækker forsikringen som normalt.

Forsikringen dækker efter de normale betingelser – og omfatter således også Corona-relaterede skader og sygdomstilfælde, når du rejser til et grønt eller gult område.

Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejsevejledning. Fraråder Udenrigsministeriet alle rejser (rødt område), er vores anbefaling også, at du ikke rejser. Fraråder Udenrigsministeriet ikke nødvendige rejser (orange område), må du vurdere, hvorvidt rejsen er nødvendig for dig. Selvom vi i overensstemmelse med Udenrigsministeriet fraråder dig at rejse, dækker din rejseforsikring dog stadig som normalt i orange og røde områder, men vi beder dig være opmærksom på, at der jf. betingelserne kan være enkelte tilfælde relateret til Corona-pandemien, som ikke vil være dækket af forsikringen. Det gælder fx evakuering fra en destination, som på udrejsetidspunktet er berørt af pandemien, fordi du var bekendt med situationen ved afrejse. Vi dækker ikke udgifter relateret til karantæne ved indrejse i et orange eller rødt område, som fx er påkrævet eller anbefalet af de lokale myndigheder. Forsikringen dækker dog udgifter til karantæne, hvis du selv bliver syg under din rejse til et orange område eller et rødt område og derfor skal i karantæne. Se detaljeret information i dine forsikringsbetingelser. Inden afrejse anbefaler vi, at du bliver testet for COVID-19, så du ikke er medvirkende til yderligere smittespredning, når du rejser ud i verden. Og samtidig er det en forudsætning for dækning, at du forholder dig til den aktuelle situation ved følge lokale myndigheders anvisninger og generelt udviser agtpågivenhed. Bemærk at vores muligheder for at hjælpe dig i de hårdest ramte områder kan være meget begrænsede, og vi kan ikke garantere dig assistance, hvis du fx har brug for at blive hjemtransporteret eller henvist til hospital/læge, idet der er ekstraordinært stort pres på sundhedssystemer og transportsektoren i hele verden. Goudas døgnåbne alarmcentral kan fortsat hjælpe i langt de fleste tilfælde – og de sidder klar til at hjælpe dig 24/7, når du rejser i udlandet, og vil som altid gøre deres bedste for at hjælpe vores kunder via deres store netværk ude i verden.

I følge Udenrigsministeriet kan du blive i det aktuelle område frem til oprindelig hjemrejse, selv om rejsevejledningen skulle ændres under rejsen pga. stigning i smittetrykket. Ændres situation så voldsomt, at Udenrigsministeriet anbefaler evakuering, dækker forsikringen ekstraudgifter forbundet hertil – det er en forudsætning, at landet/området var grønt eller gult ved indrejse.

Hvis din rejse bliver aflyst, skal du kontakte dit rejsebureau eller dit flyselskab for at få refunderet udgifter til din billet eller ferie.

Dit rejsebureau eller flyselskab er forpligtet til at tilbyde dig fuld refundering, hvis din planlagte rejse ikke kan gennemføres. Nogle rejsebureauer og flyselskaber giver dig også mulighed for at ombooke rejsen til et senere tidspunkt. Du vælger selv om du vil have pengene tilbage fra selskabet eller om du vil ombooke rejsen. Men vær opmærksom på, at du ikke senere kan få refunderet udgiften fra rejsebureauet eller flyselskabet, hvis du vælger ombooking.

Hvis du bliver testet positiv for COVID-19 dækker forsikringen på samme måde som ved anden type sygdom, dvs. bl.a. udgifter til lægebehandling og feriekompensation. Hvis du havde symptomerne allerede inden afrejse, er der ikke tale om akut opstået sygdom og forsikringen yder derfor ikke dækning.

Forsikringen dækker udgifter til en COVID-19 test, hvis du har symptomer. Hvis testen alene foretages på opfordring fra myndigheder, flyselskaber eller lignende, er udgiften ikke dækket af forsikringen.

Hvis myndighederne i det land du rejser i kræver, at du skal i karantæne, hvor du ikke selv er syg, er udgifter til fx indkvartering, ny hjemrejse, feriekompensation mv., ikke dækket af forsikringen.

Dækningen på rejseforsikringen ophører ved hjemkomst, og der er derfor ikke dækning for udgifter efter hjemkomst.

Forsikringen dækker ikke, hvis dit rejsebureau eller flyselskab går konkurs, hverken før eller imens du er afsted. Vi henviser derfor til Rejsegarantifonden for information. Er det dit flyselskab, som går konkurs og har du købt en pakkerejse, skal du kontakte dit rejsebureau for information.

Afbestilling af rejser du selv har arrangeret. Afbestillingsforsikringen gælder som udgangspunkt ved akut opstået sygdom eller død før afrejse, - men har du en rejseforsikring hos Vestjylland Forsikring, er du ekstraordinært dækket ved afbestilling af rejser til udlandet i forbindelse med Corona-virus (COVID-19). Den ekstraordinære dækning af afbestilling pga. Corona-virus gælder for rejser der er købt før 11. marts 2020. Du er dækket for afbestilling af rejser til de lande og områder, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til (orange) og alle rejser til (rød). Det er en forudsætning for dækning, at det land eller område der er købt rejse til, på købstidspunktet ikke var frarådet indrejse af Udenrigsministeriet. Retten til at benytte denne ekstraordinære afbestilling gælder, så længe Udenrigsministeriet fraråder rejser til de pågældende lande, og der er 14 dage eller mindre til din rejse. Den ekstraordinære dækning gælder ikke pakkerejser, dem skal du søge refunderet hos dit rejsebureau eller rejsearrangør, ligesom flybilletter skal søges refunderet hos flyselskabet.