Tæt på

Se omfanget af din årsrejseforsikrings dækning

 

Årsrejseforsikringen dækker

Forsikringssum
Sygdom Ubegrænset
Hjemtransport Ubegrænset
Fysioterapi 15.000 kr.
Tandlægebehandling - akut 3.000 kr.
Sygeledsagelse Husstand
Tilkaldelse 2 personer
Hjemkaldelse Ubegrænset
Lægelig fejlbehandling 1.000.000 kr.
Bagageforsinkelse 3.000 kr. dog max. 1.000 kr. pr. døgn
Feriekompensation 40.000 kr.
Forsinket fremmøde Ubegrænset
Hjemtransport af egen bil Ubegrænset
Dækker din selvrisiko til udlejeren ved leje af motorkøretøj 25.000 kr.
Erstatningsbil inden afrejsen 25.000 kr.
Ferieboligsikring 20.000 kr.

Afbestillingsforsikring

 
Afbestillingsforsikring
 
90.000 kr. pr. rejse og i alt for alle forsikrede

Personlig sikkerhed

 
Krisehjælp på stedet Ubegrænset
Tlf. krisehjælp til pårørende Ubegrænset
Krisehjælp efter hjemkomst 10.000 kr.
Evakuering 50.000 kr.
Eftersøgning og redning 100.000 kr.
Terror Ubegrænset
Gidseltagning Ubegrænsede transportudgifter
Tilbageholdelse i forbindelse med krig 50.000 kr.
   

Udvidet feriekompensation - tilvalgsdækning

 
Kompensation, hvis formålet med din ferie ikke kan opfyldes. Ubegrænset
Bagageforsinkelse 3.000 kr. dog max. 1.000 kr. pr. døgn