Tæt på

Sådan kan du klage

 

Ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1219 af 20. november 2019 skal danske finansielle virksomheder – herunder også forsikringsselskaber, som har private kunder - udpege en klageansvarlig. Den klageansvarlige er ansvarlig for klagebehandlingen internt i selskabet. I Vestjylland Forsikring er skadechef Lars Bue Nørbjerg klageansvarlig.

Hvis du vil klage

Hvis du er uenig i vores sagsbehandling af dine forsikringer eller over en afgørelse, vi har truffet, kan du rette henvendelse til den klageansvarlige.

Ring eller send mail / brev til os om sagen, hvorefter vi undersøger klagen:

Ring til os på  96 94 96 94 eller send os en E-mail.

Du kan også skrive til: Vestjylland Forsikring, Bredgade 17-21, 6920 Videbæk

Ankenævnet for Forsikring

Kan du ikke nå til enighed med Vestjylland Forsikring, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer (ikke erhvervsforsikringer), men nævnet kan ikke tage stilling til klager over de afgørelser, en anden persons forsikringsselskab tager. Det kan for eksempel være aktuelt, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet.

nævnets hjemmeside finder du en klageguide, der beskriver, hvordan du indgiver en klage til nævnet. Det koster 200 kr. at klage til nævnet.

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2
Postboks 360
1572 København V

Tlf.  33 15 89 00 (kl. 10-13)
Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside

Center for Klageløsning

Hvis du vil klage over en ydelse købt hos os, kan du også indgive den til Center for Klageløsning. Du kan anvende klageportalen for Nævnenes Hus - kpo.naevneneshus.dk.

EU-kommissionens online klageportal

Du kan også benytte EU-Kommissionens online klageportal, hvis du vil klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse vestjylland@vestjylland.dk.

Spørgsmål om forsikring?

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere om os og vores forsikringer.

Bestil et møde

Aftal et møde med en af vores assurandører. Vi kommer forbi, når du har tid.