Tæt på

Vi forsikrer din passion

Med en passion for veteranmotorcykler udvikler mange et personligt forhold til sin motorcykel. Det kan måske endda være, at du har vækket en motorcykel til live igennem en nænsom og længere proces. 

Uanset hvad er vi overbeviste om, at du går op i og passer godt på din gamle motorcykel. Derfor vil vi også gerne lægge kræfter i at give dig en billig og god dækning.

Det får du med vores veteranmotorcykelforsikring

  Ansvar Kasko Tilvalg til kasko

Ansvar

Ingen selvrisiko ved ansvarsforsikring

x    

Kasko

Stort set alle skader på motorcyklen er dækket med en kaskoforsikring

  x  

Kørsel fra 15. marts til 15. november

I denne periode skal køretøjet, når det ikke er i brug, stå i lukket og aflåst garage, når det er muligt. I den øvrige del af året er der ingen dækning for skader opstået under kørsel, og i denne periode skal motorcyklen stå i lukket og aflåst garage

x x  

Forsikringssummen er motorcyklens handelsværdi og fastsættes af kunden

Handelsværdien indsættes i policen og er den maksimale erstatning, der kan blive udbetalt

  x  

Redningshjælp i udlandet

SOS redningshjælp i udlandet, fx ved færdselsuheld eller motorproblemer

  x  

Autohjælp

Fordelagtig pris på vejhjælp 

    x
Hent forsikringsbetingelser

Det får du med vores veteranmotorcykelforsikring

Ansvarsforsikring

Som med alle andre motorcykler er det lovpligtigt med en ansvarsforsikring.

Den kommer i spil, hvis du er skyld i et trafikuheld og dermed kommer til at påføre andre personer, køretøjer eller tingskade.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen er derimod valgfri – dog synes vi, at det kan være en rigtig god idé.

Her er stort set alle skader dækket, om det så gælder køreskader, skader som følge af tyveri, brand eller kortslutning. 

Besøg af assurandør

Skal vi sætte os sammen for at finde den bedste løsning og dækning til dig og din motorcykel?
Kontakt din lokale assurandør i dag.

Gode tilvalg

Vil du være endnu bedre sikret? Så kan du med fordel overveje tilvalg som autohjælp.

Er din motorcykel veteran eller klassisk?

Din motorcykel er veteran, når den er ældre end 30 år. Titlen som klassisk køretøj kan dog allerede bruges efter 25 år.

Begge aldre regnes fra første registreringsdato.

Indtegningsregler for veteran- og klassiske motorcykler

Der gælder følgende regler for, at din motorcykel kan blive forsikret som veteran- eller klassisk motorcykel.

Der er ingen krav om medlemskab af klub eller lignende.

Kunde hos Vestjylland Forsikring
Du skal i forvejen have forsikringer hos Vestjylland Forsikring og være 30 år eller derover.

Original og køreklar
Det er et krav, at motorcyklen fremstår i original og køreklar stand. Dvs. den skal være i original stand som ved første registrering.

Hestekræfter (HK)
Veteran- og klassiske motorcykler med over 100 HK indtegnes ikke. 

To fotos af motorcyklen
Ved indtegning skal du indsende to fotos af motorcyklen (ét skråt forfra og ét skråt bagfra, fra hhv. højre og venstre side).

Kun hobbykørsel
Køretøjet må kun benyttes til hobbykørsel og ikke som daglig brugskøretøj. Ved hobbykørsel forstås hyggeture, klubmøder, udstilling og træf samt ferieture. Daglig kørsel med det formål at opfylde almindelig transportbehov, fx til og fra arbejde, indkøb eller lignende er ikke dækket.

Dækker otte måneder om året
Forsikringen dækker kørsel i perioden 15.03 – 15.11. I denne periode skal køretøjet, når det ikke er i brug, opbevares i lukket og aflåst bygning eller garage, når dette er muligt.
I perioden 16.11 – 14.03 er der ingen dækning for skader opstået i forbindelse med kørsel.
Det er en betingelse, at køretøjet i denne periode er placeret i en lukket og aflåst bygning eller garage. (Nummerpladerne skal ikke deponeres).

Forsikringssum
Forsikringssummen er køretøjets handelsværdi og fastsættes af dig. Handelsværdien indsættes i policen og er den maksimale erstatning, der kan komme til udbetaling.

GPS til motorcykler over 500.000 kr.
Ved handelsværdi på 500.000 kr. og derover skal køretøjet være forsynet med GPS satellit-overvågning tilknyttet døgnbemandet alarmcentral.

Maks. værdi
Der kan indtegnes køretøjer med en maksimal handelsværdi på 750.000 kr.

Motorcykler uden indregistrering
Der kan udelukkende etableres stilstandsforsikring for uindregistrerede køretøjer. Stilstandspræmie udgør 70% af normal præmie (for ansvar og kasko).

Tæt på vores kunder