Tæt på

Sådan er vores organisation

Vestjylland Forsikring er kundeejet. Derfor har vi delegerede, en bestyrelse og en direktion. For at du får en bedre forståelse af os som forsikringsselskab, vil vi gerne fortælle lidt mere om dem alle sammen.

 

Direktionen

I front står vores direktør og selskabets daglige leder Jørgen Ladekjær.

Han blev ansat hos Vestjylland Forsikring 1. januar 1989 - og har været direktør siden 2002. 

Vores direktør er ansat af bestyrelsen - det vil sige af vores kunder. 

Direktøren har til opgave at virkeliggøre de beslutninger, som bestyrelsen træffer, og varetage selskabets daglige drift. Han skal sikre, at den daglige administration og betjening af kunderne forløber effektivt og venligt - fuldstændig i tråd med vores kerneværdier. 

Derudover skal direktøren varetage dine interesser som kunde. 

Selskabets direktion varetager på selskabets vegne følgende tillidshverv:

 • Bestyrelsesformand i Gensidig Forsikring, Hellerup
 • Bestyrelsesmedlem i Forsikring & Pension, Hellerup
 • Bestyrelsesformand i Nærsikring A/S, Viborg
 • Bestyrelsesformand i Amorta A/S, Viborg
 • Direktør i Interferens I Aps
 • Bestyrelsesmedlem i Taksatorringen, Rødovre
 • Direktions- og bestyrelsespost i IEC A/S, Videbæk
 • Delegeret i AP Pension

Direktionen varetager i øvrigt følgende ledelsespost:
Bestyrelsesmedlem i Videbæk Energiforsyning A/S (inkl. 3 datterselskaber)

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den anden del af ledelsen i Vestjylland Forsikring. 

Den er valgt af de delegerede og tager stilling til alle overordnede beslutninger, som ikke har med den daglige drift at gøre. 

Bestyrelsens opgave er at sætte de overordnede rammer for selskabets drift og overvåge, at drift og regnskab tilrettelægges og udføres betryggende.

Vestjylland Forsikrings bestyrelse består i dag af:

 • Kaj Damgaard, Ringkøbing, formand
 • Karin Vestersager Hansen, Viborg, næstformand
 • John Sandholm, Ølgod
 • Kim Guldager, Vildbjerg
 • Jette Clausen, Videbæk
 • Ann Michelle Dalgaard, Ringkøbing

Styrelse

Vores styrelse i Vestjylland består af en generalforsamling, en bestyrelse og en direktør. Sammen danner de et stærkt grundlag for en sund forretning og vores midt- og vestjyske værdier.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den består af 30 - 50 delegerede. De er valgt af og blandt medlemmerne.

Bestyrelsen består af fem, seks eller syv medlemmer, hvoraf én har rollen som formand og én er næstformand. Bestyrelsen vælges af de delegerede på den ordinære generalforsamling. 

Delegerede

De delegerede i Vestjylland Forsikring spiller en stor rolle. De vælges ved direkte valg af selskabets medlemmer i kredse efter bestyrelsens skøn for at skabe ligelig repræsentation. 

For at være valgbar som delegeret skal du være medlem og på valgtidspunktet ikke være fyldt 70 år. Du er bosiddende i landet og har ikke ansættelse i eller virke for andet konkurrerende selskab. 

Valg af delegerede finder sted hvert fjerde år - næste valg er i april 2023. Alle delegerede går af ved hvert valg. Genvalg kan dog finde sted.

Se vedtægter her

Mangfoldighed

Vi har en politik om, at der skal være mangfoldighed i bestyrelsen. Se politiken.

Delegerede i de fire valgkredse

VALGKREDS 1 - POSTNR. 6973‑8831

Henrik Plauborg Jensen, Svensgaardvej 14, 6980 Tim  
Troels Lyngsø Rasmussen, Grønbækparken 14, 7490 Aulum
Merete Skjærbæk Dalby, Provst Lønstrups Vej 6, Mejrup, 7500 Holstebro    
Jørgen Nielsen, Krunderupparken 24, Naur, 7500 Holstebro          
Niels Jakob Mundbjerg, Rosenparken 40, Skave, 7500 Holstebro  
Michael Kjær Salmansen, Bispebúen 10, Mejdal, 7500 Holstebro
Mette Holm de Voss, Ole Rømers Vej 6, 7500 Holstebro
Ditte Pagter Felletoft Thomsen, Vinderupvej 15, 7560 Hjerm
Lilly Okkerstrøm, Skolevej 35, Bur, 7570 Vemb   
Lars Amstrup Mørup, Glentevej 14, Bremdal, 7600 Struer        
Bjarne Pedersen, Trevæld 2, Blakskjær, 7830 Vinderup
Karin Vestersager Hansen, Mosevej 4, 8800 Viborg

VALGKREDS 2 - POSTNR. 6933-8883

Torben Skovsgaard, Velhustedparken 33, 6933 Kibæk 
Eigil Andersen, Vestermosevej 40, 7400 Herning
Ulrik Bak-Brinch, Haakonsgade 11, 7400 Herning        
Torben Bennekov, Thrigesvej 16, 1. tv., 7400 Herning
Bjarne Yde Mikkelsen, Engbjerg 92, Snejbjerg, 7400 Herning 
Gunnar Haug, Hyldegårdshaven 28, 7430 Ikast
Jens Laursen, Langbakkevej 7, Simmelkjær, 7451 Sunds
Kim Guldager, Nørregade 145, 7480 Vildbjerg
Dorthea Nedergaard, Sørkelvej 117, Sminge, 8600 Silkeborg

VALGKREDS 3 - POSTNR. 6870‑6971

John Sandholm, Skovkanten 16, 6870 Ølgod
Tommy Stefansen, Hjejlevej 10, 6900 Skjern 
Per Winding, Greneparken 42, 6900 Skjern           
Kaare Kristoffer K. Kristensen, Hølletvej 3, Rimmerhus, 6920 Videbæk
Jette Clausen, Vandmøllevej 4G, 6920 Videbæk  
Ove Ahle Andersen, Markskellet 21, 6950 Ringkøbing     
Kaj Damgaard, Hasselvej 10, 6950 Ringkøbing
Ann Michelle Dalgaard, St. Blichers Vej 7, 6950 Ringkøbing  
Christian Estrup, Nørresande 16, 6960 Hvide Sande  
Leo Jensen, Hedevej 2, Hover, 6971 Spjald

VALGKREDS 4 - POSTNR. 6682-7250

Alex Schmidt Hansen, Spangsbjerggade 25, 6700 Esbjerg
Peter Nielsen, Lokesvej 7, 6840 Oksbøl

Spørgsmål om forsikring?

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere om os og vores forsikringer.

Bestil et møde

Aftal et møde med en af vores assurandører. Vi kommer forbi, når du har tid.