DMI varsler om kraftig regn og lokale skybrud. Klik her for gode råd til forebyggelse af skaderne. Har du brug for akut hjælp udenfor vores åbningstid, så ring på 70 15 10 11

Tæt på

Sådan er vores organisation

Vestjylland Forsikring er kundeejet. Derfor har vi delegerede, en bestyrelse og en direktion. For at du får en bedre forståelse af os som forsikringsselskab, vil vi gerne fortælle lidt mere om dem alle sammen.

 

Direktionen

I front står vores direktør og selskabets daglige leder Jørgen Ladekjær.

Han blev ansat hos Vestjylland Forsikring 1. januar 1989 - og har været direktør siden 2002. 

Vores direktør er ansat af bestyrelsen - det vil sige af vores kunder. 

Direktøren har til opgave at virkeliggøre de beslutninger, som bestyrelsen træffer, og varetage selskabets daglige drift. Han skal sikre, at den daglige administration og betjening af kunderne forløber effektivt og venligt - fuldstændig i tråd med vores kerneværdier. 

Derudover skal direktøren varetage dine interesser som kunde. 

Selskabets direktion varetager på selskabets vegne følgende tillidshverv:

  • Bestyrelsesformand i Gensidig Forsikring, Hellerup
  • Bestyrelsesmedlem i Forsikring & Pension, Hellerup
  • Bestyrelsesformand i Nærsikring A/S, Viborg
  • Bestyrelsesformand i Amorta A/S, Viborg
  • Direktør i Interferens I Aps
  • Bestyrelsesmedlem i Taksatorringen, Rødovre
  • Direktions- og bestyrelsespost i IEC A/S, Videbæk
  • Delegeret i AP Pension

Direktionen varetager i øvrigt følgende ledelsespost:
Bestyrelsesmedlem i Videbæk Energiforsyning A/S (inkl. 3 datterselskaber)

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den anden del af ledelsen i Vestjylland Forsikring. 

Den er valgt af de delegerede og tager stilling til alle overordnede beslutninger, som ikke har med den daglige drift at gøre. 

Bestyrelsens opgave er at sætte de overordnede rammer for selskabets drift og overvåge, at drift og regnskab tilrettelægges og udføres betryggende.

Styrelse

Vores styrelse i Vestjylland består af en generalforsamling, en bestyrelse og en direktør. Sammen danner de et stærkt grundlag for en sund forretning og vores midt- og vestjyske værdier.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender. Den består af 30 - 50 delegerede. De er valgt af og blandt medlemmerne.

Bestyrelsen består af fem, seks eller syv medlemmer, hvoraf én har rollen som formand og én er næstformand. Bestyrelsen vælges af de delegerede på den ordinære generalforsamling. 

Delegerede

De delegerede i Vestjylland Forsikring spiller en stor rolle. De vælges ved direkte valg af selskabets medlemmer i kredse efter bestyrelsens skøn for at skabe ligelig repræsentation. 

For at være valgbar som delegeret skal du være medlem og på valgtidspunktet ikke være fyldt 70 år. Du er bosiddende i landet og har ikke ansættelse i eller virke for andet konkurrerende selskab. 

Valg af delegerede finder sted hvert fjerde år. Der er afholdt valg i maj måned 2023, og
næste valg er i 2027. Alle delegerede går af ved hvert valg. Genvalg kan dog finde sted.

Se vedtægter her

Mangfoldighed

Vi har en politik om, at der skal være mangfoldighed i bestyrelsen. Se politiken.

Organisation

Du kan se en grafisk illustration af, hvordan selskabet er organiseret i dette organisationsdiagram.

Bestyrelse

Kaj Damgaard

Bor i Ringkøbing


Jan Ulsø Madsen

Bor i Kolding


John Sandholm

Bor i Ølgod


Jette Clausen

Bor i Videbæk


Ann Michelle Dalgaard

Bor i Ringkøbing


Kim Guldager

Bor i Vildbjerg


Delegerede i valgkreds 1 - post nr. 6973‑8831

Delegerede i valgkreds 2 - post nr. 6933-8883

Delegerede i valgkreds 3 - post nr. 6870‑6971

John Sandholm

Bor i Ølgod


Jette Clausen

Bor i Videbæk


Ove Ahle Andersen

Bor i Ringkøbing


Kaj Damgaard

Bor i Ringkøbing


Ann Michelle Dalgaard

Bor i Ringkøbing


Dorthe Frydendahl

Bor i Hvide Sande


Peter Galsgaard

Bor i Velling


Søren Ostersen

Bor i Skjern


Delegerede i valgkreds 4 - post nr. 6682-7250

Spørgsmål om forsikring?

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere om os og vores forsikringer.

Bestil et møde

Aftal et møde med en af vores assurandører. Vi kommer forbi, når du har tid.