Tæt på

Behandling af persondata

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Når Vestjylland Forsikring behandler personoplysninger om dig, skal vi for at leve op til persondataforordningen orientere dig om følgende punkter:

1. Dataansvarlig

Vestjylland Forsikring gs er dataansvarlig for de personoplysninger, som Vestjylland Forsikring behandler om dig.

2. Hvilke typer af personoplysninger behandler Vestjylland Forsikring?

Vestjylland Forsikring indsamler og behandler bl.a. følgende personoplysninger om dig:

Hvis du frivilligt via sociale medier eller hjemmesiden afgiver personoplysninger, kan vi have oplysningerne i vores systemer derfra.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor. Formålet er afgørende for, hvilke personoplysninger der er relevante for Vestjylland Forsikring.

3. Hvorfor behandler Vestjylland Forsikring personoplysninger?

De indhentede personoplysninger registreres hos Vestjylland Forsikring med henblik på:

4. Hvordan indsamler Vestjylland Forsikring personoplysninger?

4.a Direkte hos dig

Vestjylland Forsikring indsamler personoplysninger direkte hos dig, når du tegner en forsikring eller anmelder en skade. Det kan ske enten pr. brev eller mail, via hjemmesiden, via telefonen, via foto/video eller ved et møde med en medarbejder.

4.b Via vestjylland.dk 

Vestjylland Forsikring registrerer de personoplysninger, du selv afgiver på www.vestjylland.dk. Det vil fx være tilfældet, når du anmoder om at blive ringet op, booker et møde, bestiller en forsikring eller anmelder en skade på www.vestjylland.dk.

4.c Fra andre med dit samtykke 

Udover de personoplysninger, som du selv afgiver som kunde til Vestjylland Forsikring, kan Vestjylland Forsikring modtage og registrere personoplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det.

Vestjylland Forsikring vil anmode om dit samtykke i alle de tilfælde, som lovgivningen foreskriver.

Følgende er eksempler på tilfælde, hvor vi indhenter dit samtykke:

4.d Via cookies

Vestjylland Forsikring indsamler oplysninger ved brug af cookies på www.vestjylland.dk. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og fremhæve Vestjylland Forsikrings annoncer på andre websites. Du kan også slette de cookies, som ligger på din computer. Læs mere om cookies.

4.e Fra registre                

Vestjylland Forsikring modtager automatisk oplysninger fra CPR-registret, hvis du flytter, eller fra Motorregistret (DMR), når du køber en ny bil. Dertil kommer, at Vestjylland Forsikring indsamler data om din bolig via Bygnings- og Boligregistret (BBR).

4.f Facebook

Vestjylland Forsikring modtager personoplysninger om dig, når du benytter vores Facebook side, hvis du aktivt skriver kommentarer til vores opslag og artikler eller på anden måde kommunikerer til Vestjylland Forsikring.

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen

5.a For at opfylde forsikringsaftalen

Hvis personoplysningerne er nødvendige for at indgå en forsikringsaftale med os eller for at opfylde en allerede indgået forsikringsaftale, er du forpligtet til at afgive disse personoplysninger, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i persondataforordningen. I modsat fald vil konsekvensen være, at Vestjylland Forsikring ikke kan indgå en aftale om forsikring eller ikke kan udbetale erstatning til dig.

Hvis vi får dit cpr-nummer i forbindelse med udarbejdelse af tilbud, indhenter vi dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Når du er kunde hos os, kan vi behandle dit cpr-nummer uden samtykke, jf. lov om finansiel virksomhed § 43b.

5.b Retlig forpligtelse eller legitim interesse

Vestjylland Forsikring behandler i øvrigt personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde gældende lovgivning eller forfølge en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og f, i persondataforordningen.

6. Hvem videregiver Vestjylland Forsikring personoplysninger til?

Vestjylland Forsikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger, da Vestjylland Forsikring i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt.

6.a Retligt forpligtet

Vestjylland Forsikring kan være retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger til tredjemand, fx til skattemyndighederne eller politiet.

6.b Til tredjeparter

Vestjylland Forsikring kan videregive nødvendige personoplysninger om dig til følgende kategorier af samarbejdspartnere, som Vestjylland Forsikring samarbejder med for at opfylde den indgåede forsikringsaftale:

For at forbedre vores service kan vi videregive din mailadresse til analysevirksomheder udelukkende med henblik på målinger af tilfredsheden med Vestjylland Forsikring.

Vestjylland Forsikring videregiver i øvrigt kun personoplysninger om dig til tredjeparter, hvis lovgivningen foreskriver dette, hvis du har givet dit samtykke til videregivelsen, eller hvis videregivelsen er nødvendig for at opfylde forsikringsaftalen.

6.c NemKonto

Hvis du skal have udbetalt beløb til din NemKonto, videregiver Vestjylland Forsikring oplysning om dit CPR-nummer til KMD A/S via Nets Danmark A/S, som optræder som betalingsformidler. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Vestjylland Forsikring kan udbetale beløbet til den rigtige konto.

6.d Betalingsservice

Betaler du en eller flere forsikringer via Betalingsservice, videregiver Vestjylland Forsikring det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, til Nets Danmark A/S.

6.e Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Behandling af dine personoplysninger sker hos vore IT-leverandører. Vi har indgået databehandleraftaler med disse til sikring af, at dine oplysninger behandles sikkert og fortroligt.

6.f Misligholdelse

Misligholder du dine forpligtelser over for Vestjylland Forsikring, kan Vestjylland Forsikring indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.g Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

Vestjylland Forsikring anvender i sjældne tilfælde leverandører eller udbydere, som kan tilgå persondata fra lande, der ligger udenfor EU/EØS. Dette betragtes som overførsel af data til tredjelande.

Læs mere her om overførsel af data til modtagere i tredjelande.

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Dine personoplysninger behandles til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering. Dette indebærer, at det er en automatisk prissætning, der ligger til grund for den pris, du får, når du taster dine personoplysninger ind i vores system på www.vestjylland.dk.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se personoplysninger: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Vestjylland Forsikring har registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker, og hvilke personoplysninger der videregives om dig.

Ret til berigtigelse af personoplysninger: Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger, der er registreret om dig hos Vestjylland Forsikring.

Ret til begrænsning eller sletning af personoplysninger: Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning af Vestjylland Forsikrings behandling af dine personoplysninger eller slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.

Ret til indsigelse mod behandling af personoplysninger: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vestjylland Forsikrings ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed. Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra Vestjylland Forsikring til en anden myndighed eller virksomhed.

Kontaktoplysninger:

Compliancefunktionen
Vestjylland Forsikring
Bredgade 17-21
6920 Videbæk
Telefon 96 94 93 31
E-mail: persondata@vestjylland.dk

9. Hvor længe opbevarer Vestjylland Forsikring dine personoplysninger?

Vestjylland Forsikring opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Vestjylland Forsikring at opbevare personoplysningerne. Dette betyder, at nogle personoplysninger slettes hurtigere end andre.

Følgende er eksempler på, hvornår Vestjylland Forsikring sletter dine personoplysninger:

10. Datasikkerhed på www.vestjylland.dk

Datatilsynet anbefaler, at de personoplysninger, du indtaster på www.vestjylland.dk er beskyttet med en stærk kryptering. Derfor benytter Vestjylland Forsikring 128 bit SSL under transmission fra din enhed til Vestjylland Forsikring. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem. Hvis du sender personoplysninger på e-mail til Vestjylland Forsikring, skal du dog være opmærksom på, at Vestjylland Forsikring ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails.

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan det generelt ske på samme måde som da du gav dit samtykke.

Du kan også tilbagekalde dit samtykke via mail til vestjylland@vestjylland.dk, på tlf. 96 94 96 94, nederst i vores nyhedsmails.

Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker det ikke den behandling, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, kan det betyde ændringer i forsikringsforholdet og i yderste konsekvens, at vi ikke kan udbetale erstatning til dig, eller at forsikringsforholdet må ophøre.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk eller skrive til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

/Opdateret, april 2022

Spørgsmål om forsikring?

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere om os og vores forsikringer.

Bestil et møde

Aftal et møde med en af vores assurandører. Vi kommer forbi, når du har tid.