Tæt på

Regnskaber

Har du interesse for alle de tal, der lægger bag Vestjylland Forsikring?

Her kan du hente vores regnskaber som PDF-filer. Du finder halvårsrapporten fra 2012 og frem til og med 2018, samt årsrapporten fra 2010 og frem til i dag. 

På denne side kan du blive klogere på vores revisionsudvalg samt se nærmere på rapporter om solvens og den finansielle situation for de seneste år.

Om revisionsudvalg

I overensstemmelse med de regler, der er fastlagt i bekendtgørelse af lov nr. 1287 af 20. november 2018 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) med senere ændringer, har bestyrelsen for Vestjylland Forsikring gs. besluttet at videreføre det på daværende tidspunkt allerede nedsatte revisionsudvalg.

Revisionsudvalget består nu af følgende medlemmer:

Alle revisionsudvalgets medlemmer er tillige medlemmer af Vestjylland Forsikrings bestyrelse.

Revisionsudvalgets opgaver er specificeret i kommissorium udstedt af bestyrelsen.

/April 2020

Spørgsmål om forsikring?

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere om os og vores forsikringer.

Bestil et møde

Aftal et møde med en af vores assurandører. Vi kommer forbi, når du har tid.