Tæt på

Tag ekstra godt hånd om dit fritidshus

Gæster er godt i sommerhuset. Men bliver man invaderet af vand eller væggelus, er det endnu bedre at have en god forsikring. Derfor tilbyder vi en udvidet dækning af dit fritidshus, som tager højde for en lang række skader.

Forsikringen dækker bl.a.:

  • Skade som følge af vand der siver fra faste installationer

  • Nedbør og fygesne, der trænger ind i huset

  • Opstigning af grundvand og kloakvand

  • Kosmetiske forskelle mellem beskadiget og ubeskadiget glas eller sanitet

  • Tyveri og hærværk på haveanlæg

  • Bekæmpelse af væggelus

  • Tabt lejeindtægt som følge af bekæmpelse af væggelus

 

Kontakt os for at høre mere