Tæt på

Gebyrer og afgifter

Vi opkræver følgende gebyrer og afgifter pr. 1. oktober 2021.

Opsigelse af forsikring

Du kan altid opsige din forsikring gratis med mindst en måneds varsel til hovedforfald (fornyelsesdato), eller senest 14 dage efter en skade er blevet opgjort.

Flytter du dine forsikringer til et andet forsikringsselskab, klarer de opsigelsen for dig. Hvis du selv opsiger din forsikring, skal det altid ske skriftligt for at undgå evt. misforståelser.

Opsigelse af din forsikring med forkortet varsel

Mod et gebyr på 77 kr. kan du vælge at opsige din forsikring med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned uanset hovedforfaldsdatoen på forsikringen.

Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end ét år, bliver du opkrævet et gebyr på 232 kr. pr. police.

Halvårlig eller månedlig opkrævning

Din forsikringspræmie bliver forhøjet med to procent, hvis du vælger månedlig eller halvårlig opkrævning.

Rykkergebyr

Hvis præmien ikke betales rettidigt, sender vi en påmindelse. Ved enhver påmindelse opkræves et gebyr på 77 kr. til dækning af diverse administrationsomkostninger.

Skadesforsikringsafgift  

Skadesforsikringsafgiften opkræves med 1,1 % af præmien og betales ved enhver nytegning og af ændringsbeløb i forsikringstiden. Desuden betales afgiften hvert år ved fornyelse af forsikringen.

Stormflod- / stormfaldsafgift

Stormflods-/stormfaldsafgift opkræves på brandforsikringer for bygning og indbo. Afgiften har været 60 kr. indtil 30.6.2021 og nedsættes til 40 kr. årligt pr. 1.7.2021, og opkræves ved nytegning og fornyelse af forsikringer. Afgiften går til en pulje, som bliver brugt til betaling af skader efter stormflod og stormfald. 

Miljøbidrag

På ansvarsforsikringer for person- og varebiler bliver der årligt opkrævet et miljøbidrag på 84 kr.  Miljøbidraget går til at finansiere den godtgørelse, der betales til ejeren af den bil, der hugges op eller skrottes. 

Garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bidrag til Garantifonden er fastsat af Finanstilsynet. Pr. 1.1.2019 opkræves et bidrag på 40 kr. pr. police på forbrugerforsikringer - henholdsvis motorforsikringer, indboforsikringer samt husforsikringer. Pr. 01.01.2022 skal forsikringsselskaber der tegner lovpligtig- og frivillig arbejdsulykkesforsikringer, opkræve bidrag på 30 kr. pr. ansat omregnet til fuldtidsansat.

Bidraget går i en pulje, som bliver anvendt til dækning af skader, såfremt et forsikringsselskab går konkurs.

December 2021

Spørgsmål om forsikring?

Ring eller skriv til os, hvis du vil vide mere om os og vores forsikringer.

Bestil et møde

Aftal et møde med en af vores assurandører. Vi kommer forbi, når du har tid.