Tæt på

Tilbage

Dagsorden generalforsamling 2019

28-02-2019

Vestjylland Forsikring afholder generalforsamling i Kunstpavillonen.

Mandag den 18. marts kl. 17.30 afholder Vestjylland Forsikring generalforsamling i Kunstpavillonen, Henning Larsensvej 3, Videbæk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fra delegerede
  8. Eventuelt

Ikke-stemmeberettigede medlemmer, der ønsker adgang til generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne anmelde deres deltagelse til selskabets hovedkontor. Det skal ske senest mandag den 11. marts kl. 12.00 på tlf. 96 94 96 94 eller på mailadressen vestjylland@vestjylland.dk.   

 

Bestyrelsen
Vestjylland Forsikring