Tæt på

Tilbage

Flot resultat kommer kunderne til gavn

24-02-2017

En kernesund økonomi giver grobund for bedre dækninger og lavere priser hos Vestjylland Forsikring.

Vestjylland Forsikring fik i 2016 et resultat på 45,2 mio. kr. efter skat. Det er en forbedring på 18,1 mio. kr. i forhold til året før. Egenkapitalen er nu på 370 mio. kr.

”Alt i alt har vi opnået et fint og tilfredsstillende resultat. Det glæder os, at vi stadig får flere nye kunder, men det er især glædeligt, at vores nuværende kunder er mere loyale,” siger Jørgen Ladekjær, direktør i Vestjylland Forsikring.

Se regnskabet her >

Resultatet fra selve forsikringsforretningen har før skat bidraget med 31 mio. kr. En del af resultatet skyldes dog, at selskabet har været for forsigtige med afsættelse af reserver til skader fra tidligere år. Mere præcist er der afsat 22 mio. kr. for meget til disse skader.

Bliver der justeret for disse reguleringer, viser regnskabet, at kerneforretningen bidrager mindre til resultatet end året før.

”Det er helt som forventet, fordi vi har valgt at føre en aktiv prispolitik, hvor præmieindtægterne er påvirket af, at vi har sat priserne ned særligt på bilforsikringer,” siger Jørgen Ladekjær.

Bag resultatet ligger desuden, at selskabets investeringsdel har bidraget meget tilfredsstillende med knap 25 mio. kr., hvilket er 22 mio. kr. bedre end i 2015.

Tættere kontakt og lavere priser

Det er forsikringsselskabets strategi, at den sunde økonomi skal komme kunderne til gode. I 2016 er priserne sænket på blandt andet bilforsikringer, og dækningerne er forbedret på flere områder.

”Der er to faktorer i vores økonomi, som er væsentlige for vores kunder. For det første skal vi ikke tjene penge ind til aktionærer, da vi jo er ejet af kunderne. For det andet sikrer en solid økonomi, at vi kan sænke priserne, som vi netop har gjort det i både 2015 og 2016,” konstaterer Jørgen Ladekjær.

Den uafhængige EPSI-Rating offentliggjorde i november, at Vestjylland Forsikring er det forsikringsselskab i Danmark, der har de mest tilfredse privatkunder. Det bekræfter Jørgen Ladekjær i, at selskabet er på rette kurs.

Markedet og forsikringsforretningen bliver også fulgt nøje i 2017, så en gunstig udvikling kan komme kunderne til gode i form af tilpassede priser og produkter. Samtidig ønsker Vestjylland Forsikring at fastholde et højt serviceniveau.

”Vi arbejder løbende med at være så tilgængelige for kunderne som muligt, og derfor vil vi også i 2017 have fokus på, hvordan vi bedst kombinerer den personlige kontakt med digitale muligheder, ” siger Jørgen Ladekjær.