Tæt på

Tilbage

Fra fællesveje til fællesområder

03-01-2024

Som boligejer har du et medansvar for private fællesveje, -stier og -områder.

Som boligejer har du et medansvar for private fællesveje, -stier og -områder. Det betyder, at du kan gøres erstatningsansvarlig i tilfælde af ulykker på disse arealer.

Men hvad er reglerne helt præcist, når det kommer til dit ansvar på disse private, fællesarealer? Og hvordan er du dækket ind i forhold til din forsikring?

Her får du et hurtigt overblik.

Regler ved private fællesveje

Når du ejer et hus, har du typisk et fortov og en vej ud fra din bolig. Tidligere havde kommunen ansvaret for fællesvejene, men det offentlige har med tiden lagt et større ansvar over på det private.

Med det følger også en vedligeholdelsespligt, som gælder fortovet og ud til midten af fællesvejen fra din bolig. Hvis du ikke vedligeholder dette stykke, vil du kunne blive gjort ansvarlig for eventuelle ulykker.

Det kan fx være, hvis en person falder og slår sig på dit fortov om vinteren, fordi du har glemt at salte. Eller en person vælter på cykel, fordi du ikke har gjort noget ved det store hul i vejen. I sådanne tilfælde kan du blive bebrejdet skaden, fordi du ikke har overholdt din vedligeholdelsespligt som boligejer. Og dermed risikerer du at ifalde et erstatningsansvar. Det er naturligvis vigtigt at få skaden udbedret hurtigst muligt, så en potentiel farlig situation ikke risikerer at ende i en ulykke.  

Med en husforsikring hos os er du automatisk dækket ind under en ansvarsforsikring. Den friholder dig for dit eventuelle erstatningsansvar.

Private fællesstier

Langs og mellem nogle boliger kan der være etableret private fællesstier. Her må andre også færdes, og derfor gælder de samme regler som ved fællesveje. Du kan altså gøres erstatningsansvarlig, hvis ikke du har vedligeholdt og gjort stien ryddelig ud fra dit hus.

Igen gælder ansvaret ud til midten af stien fra din bolig. Dog kan det ved nogle stier (især naturstier) være svært at afgøre, hvor den pågældende person præcist kom til skade. Og du skal være opmærksom på, at eventuel skiltning med ”privat sti – færdsel på eget ansvar” ikke er juridisk gældende.

På samme måde som ved fællesveje dækker ansvarsforsikringen i din husforsikring eventuelle uheld på fællesstien ud fra din bolig, hvis du kan bebrejdes uheldet.

Private fællesområder

Ved nogle boliger er der private fællesområder i form af legepladser, grønne områder og lignende. Her har boligejerne typisk etableret en grundejerforening, hvor man er fælles om vedligeholdelsen af disse fællesområder. Og dermed kan man også som grundejerforening risikere at blive gjort erstatningsansvarlig, hvis der sker skader eller ulykker på disse områder.

Derfor er det en god idé at tegne en grundejerforsikring, som dækker alle boligejere i området ind. Men det er stadig vigtigt, at man som grundejerforening fører tilsyn til områder, så risikoen for skader grundlæggende begrænses.

Særlig opmærksom skal man være ved fælles legepladser. De er omfattet af EU-regler, og vurdering af sikkerheden for legeredskaber skal følge DS/EN1176-standarden og DS/EN1177-standarden. Heri er beskrevet inspektionsformer, og hvad der skal kontrolleres ved legepladsens sikkerhed.

Det er med andre ord vigtigt, at man som grundejerforening løbende tjekker og vedligeholder legepladsen, og at der hvert år udfyldes en inspektionsrapport.

Har du spørgsmål til dit ansvar – og dine forsikringer?

Vi håber, at denne artikel har gjort dig klogere på reglerne omkring fællesarealer – og dit ansvar som boligejer.

Som med alt andet handler det om at bruge sin sunde fornuft. Opdager du noget omkring dine fællesveje, fællesstier eller fællesområder, som potentielt kan blive farligt for andre, så sørg for at få det udbedret. Så har du din ryg fri og kan vanskeligt bebrejdes eventuelle uheld.

Har du flere spørgsmål til dit ansvar som boligejer eller til dine forsikringer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Medlem af en grundejerforening? 

Nogle grundejerforeninger tegner en fælles grundejerforsikring, som friholder erstatningsansvaret, hvis udefrakommende kommer galt af sted på fællesarealerne på grund af manglende vedligeholdelse.

Dog er det få grundejerforeninger, som tegner det, hvis de kun har en fællesvej. Forhør dig ad hos din grundejerforening.