Tæt på

Tilbage

Generalforsamling 2021 afholdes uden kunder og medarbejdere

13-04-2021

Generalforsamlingen afholdes 28. april i henhold til vedtægterne, men det er besluttet, at generalforsamlingen grundet Covid19 afholdes uden vores kunder og medarbejdere.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fra delegerede
  8. Eventuelt

Bestyrelsen
Vestjylland Forsikring