Tæt på

Tilbage

Offentlig ordning dækker skader som følge af terror

04-12-2019

Folketinget har vedtaget en terrorforsikringsordning

Folketinget har vedtaget en terrorforsikringsordning, som dækker skader som følge af terrorangreb ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terrordækning).

Der er tale om en fælles statslig ordning, som ligner stormflodsordningen. Alle borgere er således dækket på lige vilkår – uanset valg af forsikringsselskab.

Den nye ordning dækker forurening af bygninger, ting, køretøjer, jernbanekøretøjer og både. Derudover dækkes forurenet jord, og for erhvervsdrivende kan der også dækkes driftstab.

Med denne ordning, vil ovennævnte skader derfor fremadrettet være dækket af staten.

Du finder opdaterede forsikringsbetingelser under Hent selv.

Anmeldelse af skader vil dog ske til os, da vi varetager behandlingen af skader og udbetaling af erstatning på vegne af staten (hvis den beskadigede bygning, ting eller køretøjet i øvrigt er brandforsikret/kaskoforsikret hos os).

Du kan læse mere om ordningen på her.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.