Tæt på

Tilbage

Undgå dagbøder – omregistrer dit køretøj sammen med køber

05-02-2019

Ny lov fra 1. januar 2019 betyder, at det koster 250 kr. om dagen, hvis din ansvarsforsikring ikke er i orden.

I op til tre uger efter salget af et køretøj, er den dækket af sælgers forsikring, hvis køretøjet ikke forinden er omregistreret til den nye ejer. Efter de 21 dage er vi, som dit forsikringsselskab, forpligtiget til at sende et forsikringsophør til Skat. 

Når den nye lov træder i kraft den 1. januar 2019, skal Skat oplyse Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) om den manglende ansvarsforsikring. Det betyder, at du kan komme til at betale dagbøder, såfremt din bil ikke er blevet omregistreret. Derfor anbefaler vi, at du sammen med køber gør det i forbindelse med salget, altså inden køberen til din bil får udleveret bil og nøgler.

Sådan omregistreres din bil, når du sælger
SKATs hjemmeside kan du omregistrere elektronisk. Det gør du ved at logge på "Tast selv borger" og vælge Motorregister. Ved omregistreringen får vi som forsikringsselskab besked fra SKAT om, at forsikringen skal ophøre på grund af ejerskifte, og den forudbetalte vægt- eller ejerafgift refunderes til dig. 

Afmeld dit solgte køretøj direkte hos Skat
Vælger du at lade køber køre af sted i køretøjet før en omregistrering - efter at du har modtaget betaling for bilen – kan du selv afmelde bilen på Skats hjemmeside.

Læs mere på dagsgebyr.dk